Kundeservice 98 46 78 88 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre

Nogle gange kan vi forudse en situation og nå at reagere hensigtsmæssigt. Andre gange er det helt umuligt og vi har glemt alt det, vi har lært tidligere. Vi kan dog træne i at reagere hensigtsmæssigt, skulle en vanskelig og pludselig situation opstå. Vi kan træne i anvendelsen af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i vognen. Og vi kan træne i at tackle stressrelaterede trafikale udfordringer. Ved et køreteknisk kursus får du nogle værkstøjer med hjem, som kan give dig en tryghed i de uforudsete situationer.

Du kan se en nærmere beskrivelse og tilmelde dig det enkelte kursus i vores kursusoversigt - klik her!

Kurserne kan tages om dagen eller om aftenen, til 124 kr. pr. dag. Til dette kan søges løntabsgodtgørelse på op til 860 kr. pr. dag samt eventuelt tilskud fra kompetencefonde.


  • AMU-mål 45122 Køreteknik, 2 dg, 248 kr.
  • AMU-mål 40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer, 2 dg, 248 kr.
  • AMU-mål 42903 Køreteknik ajourføring, 1 dg, 124 kr.

Tal og priser gældende pr. 1.1.2019