Vores kvalitet

Skolens pædagogiske grundlag bygger på DEKRAs værdier og strategi. Vi sætter kursisterne i centrum og arbejder med gensidig respekt. Vi arbejder med Fair Play.

Vore uddannelses- og læringstilbud tager udgangspunkt i velkvalificerede og motiverede lærerkræfter, der udvikler sig i og gennem deres undervisning, kontakt til branchen og videreuddannelse. De sætter retning gennem tydelige rammer for undervisningen, praksisnære tiltag og har en anerkendende tilgang til den enkelte, således at det giver mening for deltageren.

Lærerne er organiseret i team, og her arbejder man sammen om udviklingsmæssigt, at tilgå de faglige, didaktiske og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen.

Dette pædagogiske grundlag afspejles i den pædagogik deltagerne møder på skolen. Der tages hensyn til deltagerens individuelle faglige udgangspunkt og tidligere praktiske erfaringer.

Skolen tilrettelægger undervisningen således, at deltageren indgår i og skaber relationer – og drager videst mulig nytte af samværet om læring med andre deltagere.

Her på siden finder du evalueringer af kvaliteten i undervisningen.

Om viskvalitet.dk

Viskvalitet.dk er et landsdækkende analyseværktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på blandt andet alle Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Det er vores kursister, der besvarer spørgeskemaet, med det formål, at virksomheder, lærere, uddannelsesinstitutioner, efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet i samråd kan sikre bedre uddannelser og efteruddannelser i Danmark.

Nedenfor findes vores resultater for de sidste afsluttede kalenderår samt senest afsluttede kvartal, opdelt på følgende områder:

  • Resultater fordelt på spørgsmål.
  • Resultater fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser (mål).

Læs mere på www.viskvalitet.dk

Resultater fordelt på spørgsmål.

4. kvartal 2021 - klik her

3. kvartal 2021 - klik her

2. kvartal 2021 - klik her

1. kvartal 2021 - klik her

2021 - klik her

2020 - klik her

2019 - klik her

2018 - klik her!

2017 - Klik her!

2016 - Klik her!

Resultater fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser (mål).

4. kvartal 2021 - klik her

3. kvartal 2021 - klik her

2. kvartal 2021 - klik her

1. kvartal 2021 - klik her

2021 - klik her

2020 - klik her

2019- klik her

2018 - klik her!

2017 - klik her!

2016 - klik her!