Kundeservice 98 46 78 88 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre

DELTAGERBETALING

Der opkræves deltagerbetaling ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse. Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år på finansloven og er pr. 1.1.2020 på 126 kr. pr. dag.

For personer med en uddannelsesbaggrund over faglært niveau er deltagerbetalingen højere, da staten ikke betaler tilskud til kurset. Prisen for den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse for personer med videregående uddannelse kan findes på efteruddannelse.dk eller ved at kontakte uddannelsescenteret.

FORPLEJNING

Det er muligt at tilkøbe forplejning under kurset eller uddannelsen. Kontakt det enkelte uddannelsescenter for at hører nærmere omkring specifikationer og pris.

TILSKUD TIL BEFORDRING

Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 kilometer efter gældende regler. Du kan højst få til 576 kilometer pr. dag.

For at få befordringstilskud skal du:

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter dig som værende i arbejde. 
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.  
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning. 
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

TILSKUD TIL KOST OG LOGI

Det er i nogle tilfælde muligt at få tilskud til kost og logi, hvis man under et AMU-kursus er indkvarteret uden for sin bopæl. Det er en betingelse for adgangen til at modtage tilskud til kost og logi, at deltageren opfylder betingelserne for tilskud til befordring jf. ovenstående.

Enten skal du have mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller også skal det af tidsmæssige eller andre grunde i øvrigt være rimeligt, at du er indkvarteret uden for din bopæl.

Der kan udbetales et samlet tilskud for kost og logi på op til 500 kroner pr. overnatning. Kontakt din arbejdsløshedskasse eller uddannelsescenteret, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at modtage tilskud til kost og logi.

Ønsker du indkvartering på et hotel, har uddannelsescenteret en aftale med et hotel i nærheden, hvortil der kan gives et tilskud. Reservation af værelset, skal foregå igennem uddannelsescenteret.

VEU-GODTGØRELSE

For at få VEU-godtgørelse skal du:

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter dig som værende i arbejde. 
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. 
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

REFUSION FRA KOMPETENCEFONDE

Visse medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Dette hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud og til udgifter til transport, ophold og undervisningsmaterialer.

Aftalen om kompetencefondene, blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten. Aftalen indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse.

Virksomhederne betaler til ordningen gennem et bidrag, der indgår i en kompetencefond. Kontakt din arbejdsgiver eller arbejdsgiverforening for en afklaring på hvorvidt du kan og hvordan du søger tilskud fra kompetencefonden.

AFMELDING

I henhold til lov om åben uddannelse opkræves et gebyr i det tilfælde, at du udebliver eller afmelder din deltagelse på kurset mindre end 1 uge før kursusstart.

Er der mere end én uge til kursusstart, opkræves ikke gebyr.

Udeblivelsesgebyret er 2.500 kr. for kurser med en varighed på til og med 37 timer og 3.500 kr. for kurser med en varighed, der er længere end 37 timer.

Ved framelding senere end 1 uge før kursets 1. dag betales kr. 1.500 for kurser med en varighed, til og med 37 timer.

Ved framelding senere end 1 uge før kursets 1. dag betales kr.2.500 for kurser med en varighed, der er længere end 37 timer.

Opkrævningen fremsendes i umiddelbar forlængelse af udeblivelsen/afmeldingen.

FRAVÆR OG SYGDOM

Bliver du syg, skal du sygemelde dig til DEKRA AMU Center Nordjylland på telefon 98 46 78 88 mellem kl. 08:00-09:00 om morgenen.

Er du ledig, skal du også sygemelde dig til din A-kasse på den første sygedag.

Er du i arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og give besked.