Kundeservice 98 46 78 88 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse erstatter pr. 1. januar 2015 den tidligere mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Med den nye ordning kan du vælge mellem en række uddannelsespakker.

6 ugers jobrettet uddannelse er målrettet ledige personer. Din uddannelsesbaggrund er dog afgørende for, om du kan få 6 ugers jobrettet uddannelse, når du bliver ledig. Se yderligere adgangskriterier nedenfor.

ADGANGSKRITERIER FOR 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

  • Du er ledig, dagpengemodtager og ufaglært
  • Eller du er ledig, dagpengemodtager og faglært
  • Eller du er ledig, dagpengemodtager og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

HVORNÅR KAN DU SØGE OM 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE?

Du kan søge om jobrettet uddannelse fra din første dag som ledig. Perioden du kan tage uddannelse er dog afhængig af om du er over eller under 25 år. Er du fyldt 25, har du 9 måneder af din ledighed til at gennemføre din jobrettede uddannelse. Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Vær dog opmærksom på, at påbegynder du en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, under forudsætning af, at uddannelsen er en af pakkerne på positivlisten.

ER DU DAGPENGEMODTAGER?

Søger du 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få vejledning i dit jobcenter eller hos din a-kasse. Du er også velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefon 98 46 78 88 – så vejleder vi dig inden for transportuddannelserne.

Er du fyldt 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 13 måneders sammenlagt ledighed. Er du under 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 10 måneders sammenlagt ledighed.

Det er som udgangspunkt dig selv, der finder et kursus eller et uddannelsesforløb fra Positivlisten, og det er din a-kasse der skal godkende forløbet samt din ansøgning om jobrettet uddannelse. Herefter er det jobcenteret, der betaler for forløbet, i op til 6-ugers varighed.

ER DU KONTANTHJÆLPSMODTAGER?

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, skal du kontakte dit jobcenter. De kan eventuelt bevilge dig uddannelse via en jobplan, såfremt dette findes relevant.