Kundeservice 98 46 78 88 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre

Ønsker du at blive kørelærer, kan vi hjælpe dig på vej.

Uddannelsen følger en fastsat undervisningsplan og foretages desuden af en allerede godkendt kørelærer. Det betyder for dig en sikkerhed i form af, at underviseren er særligt godkendt til den relevante kategori og han eller hun skal have gennemgået et af Rigspolitiet godkendte kurser.

KRITERIER FOR KØRELÆRERUDDANNELSEN

  • Du skal jævnligt have kørt henholdsvis personbil eller motorcykel i de seneste tre år. Kravet til motorcykel er gældende, uanset om du i forvejen er godkendt som kørelærer til bil.
  • Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.
  • Du skal desuden opfylde bestemmelserne i færdselslovens §66, stk. 1, omhandlende alder, praktisk kørselserfaring, uddannelse og prøve.

UDDANNELSEN INDEHOLDER

  • Indgående viden om den undervisningsplan for køreuddannelsen, som der ønskes kørelærergodkendelse til.
  • Fornøden viden om pædagogiske principper og færdighed i undervisning af elever i en køreskole.
  • Viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik, køreteknik og risikolære ud over indholdet af undervisningsplanen for den valgte kategori.

PRØVER

  • En forprøve bestående af en almindelig teoriprøve og en skriftlig prøve med 45 spørgsmål i systematik og indhold i undervisningsplanen for køreuddannelsen. Når forprøven er bestået, kan du indstille dig til den afsluttende prøve. Teoriprøven kan du aflægge én gang pr. prøvetermin i en tremåneders periode forud for den skriftlige prøve. Teoriprøven skal du tage enten hos politiet eller Statens Bilinspektion - alt efter hvilken kørelærerkategori, du ønsker at uddanne dig i. Der er normalt tre forsøg til at bestå forprøven.
  • En afsluttende prøve hvor du bliver bedømt i, om du har de fornødne teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever. Den mundtlige prøve består af en prøve i kundskaber og egen kørefærdighed samt en prøve i undervisning af elever i teori og praksis. Der er normalt tre forsøg til at bestå den afsluttende prøve.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig kørelæreruddannelsen, kontakt vores Kundeservice på telefon 98 46 78 88 eller send en e-mail til os på info@dekra.dk.