Kundeservice 98 46 78 88 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre

EU-Efteruddannelse

Efteruddannelse af gods- og buschauffører er et lovmæssigt krav om at gennemføre et 5 dages kursus hvert 5. år. Det er besluttet ved EU og er gældende for alle chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport og buskørsel.

Du kan se en nærmere beskrivelse og tilmelde dig de enkelte kurser i vores kursusoversigt. For lastbilchauffører, klik her! For buschauffører. klik her!

Vi vil rigtig gerne sikre et optimalt og tidssvarende indhold af vores efteruddannelse og justerer og tilpasser derfor vores kurser og indhold løbende. Det betyder, at du vil blive undervist i det lovpligtige materiale og samtidig blive præsenteret for ny og spændende viden inden for dit felt. EU-Efteruddannelsen er sat sammen af 3 obligatoriske dage og 2 udvalgte dage. De 2 udvalgte dage kan for eksempel fokusere på køreteknik eller sikkerhed i og omkring køretøjet.

Din 5-dages efteruddannelse kan tages om dagen eller om aftenen, til 118 kr. pr. dag. Til dette kan søges løntabsgodtgørelse på op til 860 kr. pr. dag samt tilskud fra kompetencefonde.


  • AMU-mål 47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del, 3 dg, 354 kr.
  • AMU-mål 40530 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del, 3 dg, 354 kr.
  • AMU-mål 40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer, 2 dg, 236 kr.
  • AMU-mål 42903 Køreteknik ajourføring, 1 dg, 118 kr.
  • AMU-mål 40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører, 1 dg, 118 kr.
  • AMU-mål 42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker, 1 dg, 118 kr.

Følgende gebyrer skal påregnes:

  • 1 x EU-Bevis á 155 kr. (til Trafikstyrelsen) 

NB! Det er en betingelse for at udstede et EU-Bevis, at du har gyldigt kørekort til bus. EU-Beviset skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet. Du kan få bøde, hvis EU-Beviset ikke medbringes under kørsel.

Tal og priser gældende pr. 1.1.2018