Kundeservice 98 46 78 88 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre


BAB / Sygetransport (Befordring af bevægelseshæmmede)

Den Danske lovgivning kræver, at der stilles transport til rådighed for de personer, der ikke kan benytte offentlige transportmidler grundet de er svært bevægelseshæmmede. Dette kan eksempelvis være kørestolsbrugere eller andre, der i en periode er afhængige af et ganghjælpemiddel. Det er en service til alle landets borgere, som er udliciteret til en række selskaber, der alle kan stille specialuddannede chauffører i specialudstyrede vogne (indregistrerede til formålet) til rådighed.

Du kan se en nærmere beskrivelse og tilmelde dig det enkelte kursus i vores kursusoversigt - klik her!

Med en BAB-certificering kan du køre syge, ældre og handicappede, til og fra behandlinger og andre aktiviteter. Det er dog vigtigt at overveje, om du ønsker at køre i en stor eller lille vogn - og dermed antallet af passagerer, du kan køre med. Med taxichaufføruddanneslen kan du køre de mindre vogne, med op til 9 passagerer, inkl. dig selv. Med buschaufføruddannelsen kan du køre med flere passagerer/patienter.

En komplet BAB-certificering tager 5 dage og består af 3 selvstændige AMU-mål (moduler)*. Du kan evt. have taget en del af BAB-certificeringen tidligere og behøver da kun at opkvalificere din certificering med to AMU-mål, Introduktion til offentlig servicetrafik samt Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer. Disse 2 moduler tager tilsammen 3 dage. Indholdet omhandler hvordan du håndterer dine passagerer med hensyn til specielle fysiske og psykiske udfordringer. Der fokuseres på ergonomi og hensigtsmæssige reaktionsmønstre i tilfælde af ulykke, sygdom, alarmering, nødvendig evakuering, mm.

Kurserne kan tages om dagen eller om aftenen, til 118 kr. pr. dag. Til dette kan søges løntabsgodtgørelse på op til 860 kr. pr. dag samt tilskud fra kompetencefonde.


  • AMU-mål 47874 Introduktion til offentlig servicetrafik, 1 dg, 118 kr. 
  • AMU-mål 48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas., 2 dg, 236 kr.
  • AMU-mål 48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer, 2 dg, 236 kr.

Tal og priser gældende pr. 1.1.2018